نسخه جدید پنل مالی با امکانات کاملتر رونمایی شد.

در این نسخه تعداد روز عضویت سرمایه گذار و اخبار فوری قابل نمایش است.

همچنین گرافیک پنل مالی بهینه شده و بخش های جدیدی به پنل اضافه شده است

 

 

پنل مالی مهر یک پنل کاربردی است که در اختیار سرمایه گذاران قرار میگیرد.

سرمایه گذار می توانید سرمایه خود و تراکنش ها را در پنل مالی مشاهده کند

۲۸ اسفند ۹۸