به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند با توجه به  تصمیم مدیران توسعه تجارت مهر، زین پس تمامی واریز ها در روز های ۱، ۲ و ۳ ابتدای هر ماه انجام خواهد شد.

چنانچه در گذشته تاریخ واریز شما، غیر از روز های اعلامی بوده در اولین واریز تفاوت روز های باقی مانده کسر و یا اضافه میگردد

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با ما تماس بگیرید: (پیش شماره ۰۲۱)

۹۱۳۰۰۱۹۸