با توجه به سوالات مکرر سرمایه گذاران به اطلاع می رساند هر شخص حقیقی در یک زمان واحد، تنها می تواند یک قرارداد سرمایه گذاری در جریان داشته باشد.

به طور مثال سرمایه گذار صرفا می تواند در یک زمان تنها در یک طرح، سرمایه گذاری کند و تا پایان طرح فعلی،  امکان عقد قرارداد جدید وجود نخواهد داشت.

این قانون بدین معنا نیست که امکان افزایش سرمایه گذاری در یک طرح وجود نداشته باشد، سرمایه گذاران می توانند در هر زمان مطابق قوانین اقدام به افزایش سرمایه در طرح فعلی خود داشته باشند (محاسبه سود سرمایه جدید ۱۵ روز کاری پس از واریز انجام خواهد شد)