عبدالناصر همتی با بیان اینکه بانک مرکزی در سیستم بانکی سود هیچگونه فشاری به بان‌ک‌ها وارد نمی‌کند، گفت: این مسئله به این دلیل اقدامات احتیاطی و نظارتی بانک مرکزی، شروع بازار باز و هدایت بازار بین بانکی است که امروزه خود بانک‌ها متقاضی کاهش سود بانکی هستند.

وی ادامه داد: اگر اعتقاد بر این است که بازار تعیین کننده سود باشد ما نیز این مسئله را می‌پذیریم. توجه شود که نرخ سود بین بانکی ۱۲ تا ۱۳ درصد است و دیگر سودهای ۲۰ تا ۲۲ درصدی وجود ندارد.

وی در خصوص رشد بازار سرمایه نیز گفت: رشد و جذابیت بازار سرمایه به این دلیل است که مردم پی برده‌اند که این بخش محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری است همچنان که دولت و بخش‌های خصوصی از آن برای تامین مالی خود استفاده می‌کنند.

همتی افزود: این اتفاق نوید دهنده یک اتفاق خوب در کشور است و باید بازار سرمایه در تامین مالی مانند تمام کشورهای دنیا به بیش از ۵۰ درصد برسد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۲ هزار هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات سیستم بانکی در کشور وجود دارد، گفت:‌ به معنای دیگر ۹۰ درصد تامین مالی در کشور توسط سیستم بانکی انجام می‌شود که در هیچ جای دنیا چنین اتفاقی نمی‌افتد بنابراین این روند حتما باید تغییر یابد و بنده این روند را مشاهده می‌کنم.

منبع:دنیای اقتصاد