به مناسبت شروع سال جدید خورشیدی و با تصویب شورای سرمایه گذاری ایکسون کارمزد تمامی تراکنش های توسعه مهر از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش پیدا کرد.

این تخفیف کارمزد شامل تمامی سرمایه گذاران سابق و جدید می باشد و و تنها تا ۲۰ فروردین فعال است.

توسعه تجارت مهر سالی پر از معنویت و ثروت برای همه عزیزان آرزومند است

 

توسعه تجارت مهر