آپدیت: نسخه جدید پنل مالی با امکانات جدید

نسخه جدید پنل مالی با امکانات کاملتر رونمایی شد. در این نسخه تعداد روز عضویت سرمایه گذار و اخبار فوری قابل نمایش است. همچنین گرافیک پنل مالی بهینه شده و بخش های جدیدی به پنل اضافه شده است     پنل مالی مهر یک پنل کاربردی است که در اختیار سرمایه گذاران قرار میگیرد. سرمایه…